2011-08-07

En växande koloni


Petra, Astrid och jag hjälptes alla åt vid den planerade genomgången av kolonin på Ekologihuset under en eftermiddag i juli. Förhoppningen att hitta fler påbörjade bon och nya par som börjat etablera sig i kolonin infriades. Satsningen att spela tornseglarnas boläten under föregående år och åters sommarmånader har tydligen varit fruktsam och vi kunde konstatera att bobygge påbörjats något lite eller helt ock hållet i fler än 10 holkar. I några ytterligare holkar hittade vi endast några enstaka limmade fjädrar, eller något lite strån, en papperslapp eller i tre fall, helt gröna, men nu torkade växter. I ett bo satt två trollsländevingar fastlimmade. Växterna såg ut att vara kamomill, en starkt doftande växt, som möjligen kan brukas även av seglarna för att hålla ohyra på avstånd. Starar är kända att dra in växter med stark doft av samma anledning. Ny tycktes det helt röra sig om seglarnas eget arbete, eftersom de fanns i tre av bona som påbörjats. Under fjolårets inspektion hittade jag i två nya bon under byggnation där bitar av löv limmats fast i boskålarna. Lövbitarna såg ut att ha formen av en fågelnäbb och bestod endast av bitar av lövet och inte hela löv. Fantasin skenar. Hur gör tornseglarna egentligen när de hittar sitt bonaterial? Var tar de materialet? Från träden? Från växterna på marken? Imponerande tanke. Kan de kanske välja så precist att de tar växter med stark arom?

Vid inspektionen hittade vi också två icke häckande par ligga och bevaka sina holkar under dagen, typiskt för de nyförälskade tornseglarna som vill förhindra att någon annan seglare tar över deras uttänkta häckningsplats. I sex av bona finns i år ungar och några av dem ringmärkte vi vid besöket. Kanske kommer någon av dem att återvända till kolonin, som nu borde har en stor potential att tillväxa rejält. Jag ser verkligen fram emot att följa utvecklingen de kommande åren och hoppas vi ser ett ökat antal häckningar redan nästa år.

Susanne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar