2011-08-15

Ett fynd


Från Ringmärkningscentralen vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm fick jag idag en rapport om ett ringfynd från en av de tornseglare som ringmärkts i Jan Holmgrens koloni i Skurup. Fågeln ringmärktes som bounge och har nu under sommarmånaderna rapporterats funnen död i en trädgård i Limhamn, troligen dödad av katt i närheten av dess häckningsplats. Distansen mellan födelseplats och den plats där fågeln slagit sig ner och häckat är endast 34 km, alltså inte särskilt långt, men visar att tornseglarungen inte kommer tillbaka till exakt samma koloni och område där den är född. Fyndet utgör ingen sensation, men ger ändå en inblick i tornseglarnas liv och hur just denna fågel har överlevt sitt första levnadsår och sedan lyckats med ett antal flyttningar innan dess liv avslutades i klorna på en katt. Tornseglaren med ringnummer A 40315 hade ett syskon i kullen och blev hela 8 år och 332 dagar. Men det finns ringfynd som visar att de till och med kan bli äldre än 20 år.

Susanne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar