2011-08-13

En tom holk


Nu har tornseglarungarna i holk 21B sedan ett par veckor lämnat kolonin i Ekologihuset för sin första flyttning. De två som vi kunnat följa på CAnMoves hemsida under sommarmånaderna har nu vuxit sig så stora att de kan påbörja sitt liv på vingarna. Under tiden i holken kommer föräldrarna med mat till ungarna och de kan ibland göra flera besök i timmen när det är gott om mat. Vissa perioder kan ungarna öka mer än ett gram i vikt per dag. Varje gång föräldrarna kommer med mat har de flera hundra, ibland tusentals insekter som de rullat till en boll och som de håller i undre delen av näbben. Det är ett under att degamla tornseglarna kan hålla reda på detta myller av smådjur i näbben utan att tappa någon! Om de av misstag släpper en hel eller delar av en insektsboll i handen då vi fångar dem kan vi se att en del av insekterna fortfarande lever. Många små insekter, sk. luftplankton, fångas på många hundra meters, ibland tusen meters höjd. När ungarna först ökat en bit över femtio gram och sedan minskat något kan man förutse att de snart skall flyga ut. Vingpennorna har då i det närmaste nått sin fulla längd. Ungarna tränar vingarna en del i holken veckorna innan det är dags att testa dem i luftrummet. Flygmusklerna måste stärkas så de klarar ett långt liv på vingarna. Den första perioden är mest kritisk. Våra två seglarungar från holk 21B vägde 45,0 och 49,5 gram ett par dagar innan de flög ut i slutet av juli och deras vingar var över 165 mm långa.

Susanne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar